Đào tạo - Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Liên kết nhanh

Tin đào tạo

Thông báo về việc tham dự học phần Giáo dục Quốc phòng An ninh khóa 15

[pdf-embedder url="https://biu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/221003-62.TB_.DT-DHQTBH-Tham-du-hoc-phan-GDQPAN-K15.pdf" title="221003 62.TB.ĐT-ĐHQTBH Tham dự học phần GDQPAN K15"]

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên ngành Kế toán và Quản trị Kinh doanh K12

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH K12 Ngày 22/07/2021, Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã tổ chức buổi họp...

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 10

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo về việc tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 10 [pdf-embedder url="https://biu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/to-chuc-bao-ve-k10.pdf"]

© COPYRIGHT 2020 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà - All rights reserved