Lưu trữ Ngành đào tạo - Đại học Quốc tế Bắc Hà

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành: 7580205 Thời gian đào tạo: 4 - 4,5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00, A01, A04, A06, D01

Kinh tế xây dựng

Mã ngành: 7580301 Thời gian đào tạo: 4 – 4.5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn:A00, A01, A02, A03, A04    

Kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành:7510102 Thời gian đào tạo: 4 – 4.5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn:A00, A01, A02, A03, A04

Kỹ thuật điện tử viễn thông

Mã ngành: 7520207 Thời gian đào tạo: 4 - 4,5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00, A01, A02, A03, A04

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201 Thời gian đào tạo: 4 - 5,5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00, A01, A02, A03, A04

Kế toán

Mã ngành: 7340301 Thời gian đào tạo: 3,5 - 4 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00, C00, C14, C20, D01

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201 Thời gian đào tạo: 3.5 - 4 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00, C00, C14, C20, D01

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101 Thời gian đào tạo: 3,5 - 4 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00, C00, C14, C20, D01

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media