Lưu trữ Ngành đào tạo - Đại học Quốc tế Bắc Hà

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành: 7580205 Thời gian đào tạo: 3 – 3.5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00 – A01

Kinh tế xây dựng

Mã ngành: 7580301 Thời gian đào tạo: 3 – 3.5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00 – A01 – D01 – D07    

Kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành:7510102 Thời gian đào tạo: 3 – 3.5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00 – A01 – D01 – C01

Kỹ thuật điện tử viễn thông

Mã ngành: 7520207 Thời gian đào tạo: 3 – 3.5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00 – A01 – D01 – C01

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201 Thời gian đào tạo: 3 – 3.5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00 - K01 - A10 - D84

Kế toán

Mã ngành: 7340301 Thời gian đào tạo: 3 – 3.5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A01 - D01 - A00 - C14

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201 Thời gian đào tạo: 3 – 3.5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: D01 – C01 – A00 – C14

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101 Thời gian đào tạo: 3 – 3.5 năm Hình thức: Đại học chính quy Tổ hợp môn: A00 - D01 - C03 - D10

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media