Thông báo - Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân là sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022

Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân là sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022 tại trường Đại học Quốc tế Bắc...

Thông báo về việc thu phí học phần Giáo dục An ninh Quốc Phòng

[pdf-embedder url="https://biu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/FILE_20221013_110755_pAGKt.pdf"]

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 4

[pdf-embedder url="https://biu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/Tai-lieu_52.pdf" title="Tài liệu_52"]

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ công dân Sinh viên đầu khóa – năm học 2022-2023

[pdf-embedder url="https://biu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/09/220927-61.TB_.DT-DHQTBH-Tuan-le-cong-dan-sinh-vien_2.pdf" title="220927 61.TB.ĐT-ĐHQTBH Tuần lễ công dân sinh viên_2"]

Thông báo về việc tập trung Sinh viên chính quy Khóa 16

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà xin thông báo lịch tập trung sinh viên Chính quy Khóa 16 như sau:

Thông báo về việc thu học phí năm học 2021 – 2022 (lần 3)

[pdf-embedder url="https://biu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/Thông-báo-học-phí-K15.L3.pdf" title="Thông báo học phí K15.L3"]

Thông báo nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5

[pdf-embedder url="https://biu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/04/Thong-bao-nghi-le-gio-to-hung-vuong-30.4-1.5-1.pdf" title="Thông báo nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5"]

Thông báo về việc thu kinh phí đào tạo bổ sung kiến thức ngoại ngữ năm học 2021 – 2021 (Lần 1)

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo thu inh phí đào tạo Ngoại ngữ lần 1 năm 2022 đối với sinh viên chính quy khóa 15 cụ thể như sau[pdf-embedder...

Thông báo thu học phí năm học 2021-2022 (lần 2)

[pdf-embedder url="https://biu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/01/220105-03.TB_.ĐT-ĐHQTBH-PĐT-THÔNG-BÁO-THU-HỌC-PHÍ-2021-2022-LẦN-2.pdf" title="220105 03.TB.ĐT-ĐHQTBH PĐT THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ 2021 2022 LẦN 2"]

Lịch thi học kỳ I – Năm học 2021 2022

[pdf-embedder url="https://biu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/01/220105-PĐT-LỊCH-THI-HỌC-KỲ-1-NĂM-HỌC-2021-2022-K15.pdf" title="220105 PĐT LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 K15"]

Kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần

[pdf-embedder url="https://biu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/12/211223-04.KH_.VP-ĐHQTBH-VPT-KẾ-HOẠCH-NGHỈ-TẾ-DƯƠNG-TẾT-ÂM-NĂM-2022.pdf" title="211223 04.KH.VP-ĐHQTBH VPT KẾ HOẠCH NGHỈ TẾ DƯƠNG + TẾT ÂM NĂM 2022"]

Kế hoạch chào mừng Tân sinh viên K15 năm học 2021-2022

Kế hoạch chào mừng Tân sinh viên năm học 2021 - 2022 [pdf-embedder url="https://biu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/ke-hoach-chao-mung-tan-sv-2021.pdf"]

© COPYRIGHT 2020 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà - All rights reserved