Hội sinh viên tại trường BHIU | Toàn bộ thông tin cập nhất

Câu lạc bộ sinh viên

  • Câu lạc bộ Guitar
  • Câu lạc bộ Tin học
  • Câu lạc bộ Tiếng Anh
  • Câu lạc bộ Khởi nghiệp
  • Câu lạc bộ Truyền thông

Video

Hình ảnh hoạt động

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media