Sinh viên - Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Câu lạc bộ sinh viên

  • Câu lạc bộ Guitar
  • Câu lạc bộ Tin học
  • Câu lạc bộ Tiếng Anh
  • Câu lạc bộ Khởi nghiệp
  • Câu lạc bộ Truyền thông

Video

Hình ảnh hoạt động

© COPYRIGHT 2020 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà - All rights reserved