Thông tin về Đảm bảo chất lượng cho trong quá trình giảng dạy

Buổi làm việc giữa Trường BHIU và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long

Vào ngày 19 tháng 07 năm 2021, Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã có buổi làm việc với đoàn lãnh đạo của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục...

Thanh kiểm tra quá trình giảng dạy và học tập của sinh viên

Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo thanh kiểm tra quá trình giảng dạy và học tập của sinh viên như sau: [pdf-embedder url="https://biu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/A.pdf"]

Danh sách các ngành/chương trình đào tạo đại học dự kiến mở năm học 2021-2022

Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo Danh sách các ngành/chương trình đào tạo đại học dự kiến mở năm học 2021-2022 như sau: STT Ngành Mã ngành 1 Công nghệ...

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media