Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Buổi làm việc giữa Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long

Vào ngày 19 tháng 07 năm 2021, Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã có buổi làm việc với đoàn lãnh đạo của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục...

Thanh kiểm tra quá trình giảng dạy và học tập của sinh viên

[pdf-embedder url="https://biu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/A.pdf"]

Danh sách các ngành/chương trình đào tạo đại học dự kiến mở năm học 2021-2022

STT Ngành Mã ngành 1 Công nghệ thông tin 7480201 2 Quản trị kinh doanh 7340101 3 Kế toán 7340301 4 Tài chính ngân hàng 7340201 5 Kinh tế xây dựng 7580301...

© COPYRIGHT 2020 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà - All rights reserved