Thông tin giới thiệu về trường BHIU | Tuyển sinh hệ đào tạo Đại học - chất lượng cao

Giới thiệu

Trường ĐHQT Bắc Hà được thành lập theo Quyết định số 1369/QĐ - TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường ĐHQT Bắc Hà là một cơ sở đào tạo những con người có khả năng, kỹ năng học tập, sáng tạo, gắn hữu cơ học vứi hành, lý thuyết với thực tiễn, đạt hiệu quả cuối cùng là thực hiện sự phát triển trên cơ sở đổi mới, sáng tạo. Phấn đấu để Trường ĐHQT Bắc Hà sớm trở thành cơ sở đào tạo đại học có chất lượng, đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp, có quan hệ quốc tế rộng rãi trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tầm nhìn

Tầm nhìn Trường ĐHQT Bắc Hà là trường đại học đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp và đa hệ, một trung tâm văn hoá - khoa học - công nghệ, cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của trường là làm cho phần lớn sinh viên của Trường có thể “Thành Người, Thành Tài, Thành Đạt”.

Cơ sở vật chất

Hiện tại Trường ĐHQT Bắc Hà đang hoạt động với các phòng học hiện đại, các cở sở thực hành tin cậy tại các doanh nghiệp, thư viện hơn 4000 đầu sách, 2 phòng máy tính với gần 100 bộ máy tính, 16 bộ thiết bị phục vụ đào tạo ngoại ngữ.

Ngoài ra, trường bắt đầu tiến hành xây dựng một cơ sở đào tạo rộng 15 ha tại “Làng Đại học và Khoa học” của tỉnh Bắc Ninh đóng tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Chất lượng đào tạo

Trong những năm qua nhà trường luôn coi nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đảm bảo chuẩn đầu ra, đáp ứng các yêu cầu kinh tế-xã hội, vừa là trách nhiệm cao cả đối với Tổ quốc, vừa là mục tiêu, vừa là “điều kiện sống còn” và động lực phát triển của Trường. Vì vậy, trong điều kiện đầu vào nhìn chung còn tương đối thấp so với một số trường đại học công lập tốp trên, Nhà trường đã sớm công bố công khai chuẩn đầu ra và cam kết chất lượng trên Website của mình, bao gồm điều kiện và đối tượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, yêu cầu về thái độ người học, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng, trình độ tiếng Anh, Tin học và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ công tác tuyển sinh, quá trình dạy và học, thi, kiểm tra, quản lý điểm, cấp văn bằng tốt nghiệp. Nhà trường tuân thủ nguyên tắc: “Học thật, thi thật”, định kỳ lấy ý kiến phản hồi của giảng viên, sinh viên.

Phần lớn sinh viên ra trường đã tự tin khẳng định mình bằng những kiến thức, kỹ năng, trình độ tư duy phản biện và khả năng đáp ứng yêu cầu của xã hội và công việc. Nhiều thành viên Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp là giảng viên trình độ cao của các trường đại học công lập có danh tiếng hoặc là cán bộ doanh nghiệp, được mời tham gia Hội đồng đã bày tỏ ý kiến đánh giá tốt về năng lực đầu ra của sinh viên.

Trong lễ phát bằng tốt nghiệp nhiều phụ huynh đã bày tỏ với lãnh đạo nhà trường về tính đúng đắn, sự hài lòng trong việc chọn Trường ĐHQT Bắc Hà cho con em mình vào học. Một minh chứng về chất lượng đào tạo của Trường là kết quả học tập 3 nhóm sinh viên các khóa 2, 3, 4 của Trường, sau học kỳ thứ 7 được Trường ESC- PAU, nằm trong hệ thống trường đại học lớn của Pháp, theo chương trình trao đổi sinh viên giữa hai trường, cấp học bổng sang học một học kỳ bằng tiếng Anh cùng với sinh viên đến từ nhiều nước . Điểm trung bình của sinh viên ĐHQT Bắc Hà đều đạt điểm từ 14/20 trở lên, trong khi điểm trung bình của cả lớp chỉ là 12,5/20. Từ năm 2014 nhà trường tiếp nhận sinh viên Pháp (2014: 08 SV, 2015: 06 SV) từ Trường đối tác sang học một kỳ bằng tiếng Anh.

Hội đồng sáng lập Trường

 • GS. VS. Đặng Hữu, nguyên Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, nguyên Bộ Trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; nguyên Thứ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Chủ tịch Hội đồng.
 • PGS. TS. Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga, nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học nhiệt đới Việt – Nga, Ủy viên Hội đồng.
 • GS. TSKH. Vũ Đình Cự, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng.
 • PGS. TS. Trần thị Tâm Đan, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng.
 • GS. TSKH. Hồ Sĩ Thoảng, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ Quốc gia, Ủy viên Hội đồng.
 • PGS. TS. Nguyên Lê Ninh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng, Ủy viên Hội đồng.
 • GS. TSKH. Đào Trọng Thi, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên Hội đồng.
 • TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn SOVICO, Ủy viên Hội đồng.
 • ThS. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Vietnamnet, Ủy viên Hội đồng.
 • TSKH. Trần Đình Long, Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng Việt Nam, Ủy viên Hội đồng.
 • Ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, Ủy viên Hội đồng.

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media