Khoa học Công nghệ tại BHIU | Thông tin chi tiết và mới nhất

Buổi thông tin khoa học “Định hướng chia sẻ phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên Đại học Quốc tế Bắc Hà”

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo sáng ngày 7/6/2024 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã triển khai chương trình Nghiên cứu khoa học cho sinh...

Thông báo kế hoạch tổ chức buổi thông tin khoa học “Định hướng, chia sẻ phương pháp Nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà”

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2024, trường Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo về kế hoạch tổ chức buổi thông tin khoa học "Định hướng, chia sẻ phương...

Thông báo đăng ký tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 4

Thực hiện Kế hoạch năm 2024, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo về việc đăng ký tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 4, cụ...

Kế hoạch triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch năm 2024, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo về việc kế hoạch triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024,...

Thông báo đăng ký tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 3 “Tìm hiểu và khai thác ứng dụng Chat AI và một số chủ đề nghiên cứu khoa học”

Thực hiện Kế hoạch năm 2024, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo về việc đăng ký tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 3 "Tìm hiểu...

Thông báo xây dựng kế hoạch cử đi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Thực hiện Kế hoạch năm 2024, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo về việc xây dựng kế hoạch cử đi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ,...

Thông báo đăng ký đề tài cấp Trường, cấp cơ sở năm 2024

Thực hiện Kế hoạch năm 2024, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo về việc đăng ký đề tài cấp Trường, cấp cơ sở năm 2024, cụ thể như...

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học “Sinh viên Đại học Quốc tế Bắc Hà khởi nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay

Thực hiện Kế hoạch năm 2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà gửi thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Sinh viên Đại học Quốc tế Bắc Hà khởi nghiệp...

Thông báo Hội thảo nghiên cứu khoa học quý 3 trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Thực hiện Kế hoạch năm 2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo về việc tổ chức Hội thảo nghiên cứu khoa học quý 3 trường Đại học Quốc...

Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học quý 3, Tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường

Thực hiện Kế hoạch năm 2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học quý 3 năm 2023, cụ...

Hội thảo khoa học cấp Trường năm 2023 – Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Chiều ngày 06/07/2023 tại Văn phòng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường. Tới dự Hội thảo, có PGS. TS Nguyễn Quốc Trung...

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học – Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo lịch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường như sau: Thời gian: 14 giờ 00, ngày 06 tháng 07 năm 2023 (thứ...

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media