Thông báo kế hoạch tổ chức buổi thông tin khoa học "Định hướng, chia sẻ phương pháp Nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà" - Đại học Quốc tế Bắc Hà

Thông báo kế hoạch tổ chức buổi thông tin khoa học “Định hướng, chia sẻ phương pháp Nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà”

Rate this post

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2024, trường Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo về kế hoạch tổ chức buổi thông tin khoa học “Định hướng, chia sẻ phương pháp Nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà”, cụ thể như sau:

240525 Kế hoạch chia sẻ phương pháp nghiên cứu khoa học

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media