Thông tin về chuẩn đầu ra sinh viên khi học tập và công tác

Chuẩn đầu ra sinh viên

Trình độ chuyên môn:

Vững về lý thuyết chuyên ngành, có khả năng thực hành cao, thành thạo kỹ năng.

Trình độ tiếng Anh:

TOEIC thấp nhất 450 và cao nhất 750.

Trình độ tin học:

IC3

Trình độ kỹ năng mềm

Sinh viên phải đạt 04 chỉ tiêu trên mới được cấp bằng

Để đạt trình độ chuyên môn nêu trên, Đại học Quốc tế Bắc Hà tuyển ít nhất 60% giảng viên cơ hữu, còn lại mời giáo viên thỉnh  giảng từ các trường đại học và các chuyên gia từ các doanh nghiệp tham gia giảng dạy; Xây dựng lại giáo trình đào tạo và viết lại giáo trình, đảm bảo kiến thức cơ bản, cập nhật kiến thức tân tiến trong khu vực và trên thế giới, đồng thời phải gắn liền với thực tế.
Đối với tiếng anh, dành 40% thời lượng toàn khóa học cho tiếng anh. Nội dung tiến anh để ở nhiều mức khác nhau, sinh viên tốt nghiệp ra trường tổi thiểu đạt TOEIC 450. Trên cơ sở kiểm tra kiến thức khi nhập trường sinh viên có thể bắt đầu học ở mức cao hơn, ra trường có thể đạt tới mức TOEIC 550, 650, 750. Ngoài tiếng anh phổ thông, sinh viên còn được học tiếng anh chuyên ngành và nghe giảng một số môn trực tiếp băng tiếng anh.
Trình độ tin học IC3 được giảng dạy theo giáo trình quốc tế công bố trên mạng, thời lượng học là 6 tín chỉ, phần lớn được thực hành trên máy đảm bảo sinh viên ra trường thành thạo tin học văn phòng trong mọi khía cạnh: soạn thảo văn bản, quản lý dữ liệu, các loại mẫu đơn, từ, hợp đồng,… chuẩn quốc tế.

Kỹ năng mềm, trang bị cho sinh viên về Phương pháp tư duy phản biện, Kỹ năng giao tiếp thuyết trình, Đàm phán kinh doanh, Tổ chức hội nghị và sự kiện,…. là những hành trang rất cần thiết cho công tác sau khi ra trường.

Để đạt 04 chỉ tiêu trên, khối lượng học không hạn chế số tín chỉ đào tạo, nhưng phải trong hạn chế thời gian khóa học (khối kinh tế tối đa 4,5 năm, khối kỹ thuật tối đa 5 năm). Sinh viên học cả hai buổi để học tiếng Anh và rèn luyện kỹ năng.

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media