Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên quý IV năm 2022

Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên quý IV năm 2022

Rate this post

Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2022 – 2023, nhằm đánh gái, tổng kết các hoạt động đã triển khai trong quý IV năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Quốc tế Bắc Hà xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác đoàn và phong trào thanh niên quý IV, cụ thể như sau:

221214 08-KH.ĐTN Kế hoạch hội nghị tổng kết công tác đoàn 2022

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media