Quyết định trao học bổng và khen thưởng Sinh viên tiêu biểu và Sinh viên tham gia tích cực các hoạt động phong trào năm học 2022-2023 - Đại học Quốc tế Bắc Hà

Quyết định trao học bổng và khen thưởng Sinh viên tiêu biểu và Sinh viên tham gia tích cực các hoạt động phong trào năm học 2022-2023

5/5 - (1 vote)

1. Quyết định về việc sinh viên đạt học bổng năm học 2022-2023: Danh sách chi tiết

230825 121.QĐ.CTSV-ĐHQTBH Sinh viên đạt học bổng 2022-2023

2. Quyết định khen thưởng Sinh viên tiêu biểu năm học 2022-2023: Danh sách chi tiết

230825 122.QĐ.CTSV-ĐHQTBH Khen thưởng sinh viên tiêu biểu 2022-2023

3. Quyết định khen thưởng Sinh viên tiêu biểu năm học 2022-2023 đợt 2: Danh sách chi tiết

230928 156.QĐ.CTSV-ĐHQTBH Sinh viên tiêu biểu đợt 2

4. Quyết định khen thưởng Sinh viên tham gia tích cực các hoạt động phong trào năm học 2022-2023: Danh sách chi tiết

230825 123.QĐ.CTSV-ĐHQTBH Sinh viên tích cực tham gia hoạt động 2022-2023

 

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media