Thành lập hội đồng xét và đánh giá tốt nghiệp cho sinh viên K12

Thành lập hội đồng xét và đánh giá tốt nghiệp cho sinh viên K12

Rate this post

Ngày 07 tháng 5 năm 2021 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà ra quyết định thành lập hội đồng xét và đánh giá tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 12.

Danh sách thành viên Hội đồng xét tốt nghiệp:

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1 PGS.TS Nguyễn Quốc Trung Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Phạm Thị Kim Tân Chánh Văn phòng Phó Chủ tịch
3 CN Phạm Thúy Hà Phó Phòng Đào tạo và CTSV Thư ký
4 ThS Đào Quốc Tiến Trưởng Ban thanh tra và Giám sát Ủy viên
5 CN Nguyễn Thị Huyền Phó Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng Ủy viên
6 CN Nguyễn Thị Hằng Phòng Đào tạo và CTSV Ủy viên
7 CN Đặng Đình Việt Phòng Lưu trữ và Truyền thông Ủy viên

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP: XEM TẠI ĐÂY

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media