Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học - Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà - Đại học Quốc tế Bắc Hà

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học – Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Rate this post

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo lịch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường như sau:

  1. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 06 tháng 07 năm 2023 (thứ 5)
  2. Địa điểm: P40, tổ 17, tập thể Trung cấp Xiếc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Các phòng, ban đơn vị trong và ngoài trường, các cá nhân tổ chức trong và ngoài trường.

Một số các nội dung của Hội thảo khoa học:

230620 29.TB.KHHTQT Tổ chức hội thảo khoa học

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media