Thông báo về việc tổ chức lễ chuyển đảng chính thức và kết nạp Đảng viên mới - Đại học Quốc tế Bắc Hà

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media