Các đối tác nước ngoài tham gia chương trình du học chuyển tiếp, trao đổi sinh viên

Các đối tác nước ngoài tham gia chương trình du học chuyển tiếp, trao đổi sinh viên

Rate this post

Các đối tác hợp tác nước ngoài tham gia chương trình chuyển đổi tín chỉ, du học chuyển tiếp, trao đổi sinh viên quốc tế

  • Griffith University, Australia
  • University of New England, Australia
  • New Buckinghamshire University, UK
  • University of Worcester, UK
  • Le Groupe ESC Pau, Fr

Trên đây là các đối tác mà Đại học Quốc tế Bắc Hà liên kết.

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media