Thông tin chi tiết về học bổng trường BHIU cho các sinh viên

Học bổng trường BHIU

Rate this post

1. Mục tiêu của việc cấp học bổng cho sinh viên:

– Nhằm đánh giá, ghi nhận và biểu dương những sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện.
– Thể hiện sự quan tâm hỗ trợ của Trường đến những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện gia đình chính sách xã hội.
2. Quỹ học bổng:

Nhà trường dành 5% tổng thu học phí hàng năm làm quỹ học bổng, trong đó 4% dành cho Quỹ học bổng khuyến khích học tập, rèn luyện và 1% dành cho Quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường sẽ xét và cấp học bổng cho sinh viên theo từng học kỳ. Tùy thuộc vào khả năng của Quỹ học bổng, những sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện cao hơn sẽ được xét ưu tiên tính từ trên xuống.

3. Các loại học bổng:

Học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện
Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc: 
–  Giá trị học bổng: 6.000.000đ/sinh viên/học kỳ
–  Đối tượng được xét cấp học bổng:
+ Sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc, có điểm trung bình chung học kỳ từ 3,60 – 4,00 tính theo kết quả thi lần thứ nhất; không có học phần nào bị điểm dưới điểm C và tổng số tín chỉ đã hoàn thành tối thiểu phải bằng số tín chỉ qui định cho học kỳ đang xem xét cấp học bổng.

+ Sinh viên xếp loại rèn luyện Xuất sắc.
+ Sinh viên chấp hành nghiêm túc quy chế đào tạo, các nội quy và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường và của địa phương nơi cư trú, tạm trú.
Học bổng dành cho sinh viên giỏi: 
–  Giá trị học bổng: 3.000.000đ/sinh viên/học kỳ
–  Đối tượng được xét cấp học bổng:
+ Sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi, có điểm trung bình chung học kỳ từ 3,2 – 3,59 tính theo kết quả thi lần thứ nhất; không có học phần nào bị điểm dưới điểm C và tổng số tín chỉ đã hoàn thành phải bằng số tín chỉ qui định cho học kỳ đang xem xét cấp học bổng.
+ Sinh viên xếp loại rèn luyện từ Tốt trở lên.
+ Sinh viên chấp hành nghiêm túc quy chế đào tạo, các nội quy và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường và của địa phương nơi cư trú, tạm trú.
Học bổng hỗ trợ sinh viên trong học tập:
Những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện gia đình chính sách, con thương binh, liệt sĩ sẽ được nhà trường xem xét hỗ trợ một phần chi phí học tập với điều kiện:
+ Sinh viên có kết quả học tập được xếp loại trung bình trở lên với điểm trung bình chung học kỳ bằng 2.0 tính theo kết quả thi lần thứ nhất và tổng số tín chỉ đã hoàn thành tối thiểu phải bằng số tín chỉ qui định cho học kỳ đang xem xét cấp học bổng.
+ Sinh viên xếp loại rèn luyện từ Khá trở lên.
+ Sinh viên chấp hành nghiêm túc quy chế đào tạo, các nội quy và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường và của địa phương nơi cư trú, tạm trú.
Tùy theo hoàn cảnh của sinh viên, nhà trường sẽ xem xét và hỗ trợ ở các mức 50%, 30% hoặc 20% học phí/học kỳ.
4. Tổ chức thực hiện:

Kết thúc mỗi học kỳ, Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường sẽ họp để xét cấp học bổng cho sinh viên. Học bổng Đại học Quốc tế Bắc Hà được cấp cho sinh viên sẽ được trừ vào học phí mà sinh viên phải đóng cho Trường ở học kỳ kế tiếp.
Quy định cụ thể về giá trị học bổng có thể điều chỉnh hàng năm và sẽ được thông báo trước khi bắt đầu học kỳ./.

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media