Kế toán là gì? Học ngành kế toán có bao nhiêu tín chỉ?

Kế toán là gì? Ngành kế toán có bao nhiêu tín chỉ?

Rate this post

Kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính và ghi chép tài khoản trong các tổ chức và doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giải đáp câu hỏi “Kế toán là gì?” và “Ngành kế toán có bao nhiêu tín chỉ?”. Từ đó bạn có thể hình dung rõ hơn về khối lượng và kiến thức của ngành kế toán

 

Kế toán là gì? Ngành kế toán có bao nhiêu tín chỉ?

 

1. Kế toán là gì?

Kế toán là một lĩnh vực chuyên về việc thu thập, phân loại, ghi chép, phân tích và báo cáo thông tin tài chính trong các công ty hay doanh nghiệp. Mục tiêu của kế toán là đảm bảo tài chính của tổ chức được quản lý một cách hiệu quả, tuân thủ các quy tắc kế toán và thuế, và cung cấp thông tin chính xác để hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định kinh doanh.

Công việc của một người làm kế toán bao gồm việc lập hồ sơ tài chính, kiểm tra số liệu, thực hiện báo cáo thuế, và cung cấp thông tin tài chính cho quản lý và bên ngoài, như cổ đông và các bên liên quan khác.

Xem thêm: Chuyên ngành kế toán doanh nghiệpChuyên ngành kế toán công

2. Ngành kế toán có bao nhiêu tín chỉ?

Số lượng tín chỉ cần thiết trong ngành kế toán có thể thay đổi tùy theo mục tiêu và chương trình đào tạo từng trường. Tuy nhiên, ở hầu hết các trường đại học và cao đẳng, chương trình đào tạo kế toán thường cung cấp khoảng từ 120 đến 150 tín chỉ. Chương trình đào tạo ngành kế toán bao gồm các môn học cơ bản về kế toán, quản lý tài chính, kiểm toán, thuế, và các môn nền tảng khác.

Cụ thể tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà, chương trình đào tạo cử nhân kế toán có tổng cộng 142 tín chỉ (chưa bao Giáo dục quốc phòng)

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ
Kiến thức giáo dục đại cương 40
1 Triết học Mác-Lênin 3
2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 3
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
5 Lịch sử Đảng 3
6 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình 2
7 Tin học văn phòng 3
8 Tiếng Anh (Phần 1, 2, 3) 12
9 Nghiệp vụ Hành chính văn phòng 2
10 Giáo dục thể chất (Phần 1 và 2) 8
Kiến thức cơ sở ngành 37
1 Kinh tế vi mô 3
2 Kinh tế vĩ mô 3
3 Kinh tế lượng 2
4 Pháp luật kinh tế 2
5 Phương pháp tư duy và phản biện 2
6 Nghiên cứu khoa học 2
8 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3
9 Nguyên lý kế toán 4
10 Nguyên lý thống kê 2
11 Khởi nghiệp 2
12 Tiếng anh (Phần 4, 5, 6) 12
Kiến thức ngành 27
1 Văn hóa doanh nghiệp 2
2 Mô hình toán kinh tế 2
3 Quản trị học 3
4 Maketing cơ bản 3
5 Thương mại điện tử 3
6 Kiểm toán căn bản 2
7 Kế toán tài chính 1 3
8 Kế toán quản trị 3
9 Kiểm toán tài chính 1 3
10 Tiếng anh chuyên ngành 3
Kiến thức chuyên ngành 26
1 Kế toán tài chính (Phần 2, 3) 6
2 Kiểm toán tài chính 2 3
3 Kế toán máy 3
4 Tiểu luận môn học về nghiệp vụ chuyên ngành 2
5 Kế toán thuế 3
6 Kế toán ngân hàng 3
7 Kế toán công 3
8 Kế toán quốc tế 3
Thực tập và tốt nghiệp  12
1 Thực tập tốt nghiệp 4
2 Khóa luận và bảo vệ tốt nghiệp 8
Tổng số tín 142

Xem thêm: Tố chất học ngành Kế toán – Muốn giỏi Kế toán không thể bỏ qua

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media