Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên ngành Kế toán và Quản trị Kinh doanh K12

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên ngành Kế toán và Quản trị Kinh doanh K12

Rate this post

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH K12

Ngày 22/07/2021, Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã tổ chức buổi họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh doanh khóa K12.

Thành phần Hội đồng gồm có:

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1 PGS.TS Nguyễn Quốc Trung Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Phạm Thị Kim Tân Chánh Văn phòng Phó Chủ tịch
3 CN Phạm Thúy Hà Phó Phòng Đào tạo và CTSV Thư ký
4 ThS Đào Quốc Tiến Trưởng Ban thanh tra và Giám sát Ủy viên
5 CN Nguyễn Thị Huyền Phó Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng Ủy viên
6 CN Nguyễn Thị Hằng Phòng Đào tạo và CTSV Ủy viên
7 CN Đặng Đình Việt Phòng Lưu trữ và Truyền thông Ủy viên

Tại cuộc họp, Cô Phạm Thúy Hà – Phó Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đã báo cáo kết quả học tập, kết quả rèn luyện, chuẩn đầu ra, kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính của sinh viên và báo cáo kết quả thanh kiểm tra quá trình đào tạo của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh khóa K12 trước Hội đồng.

Trên cơ sở đó và căn cứ vào hồ sơ xét duyệt của Nhà trường, các thành viên Hội đồng đã thảo luận đánh giá xét tốt nghiệp cho 06 sinh viên ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh khóa K12.

Sau thời gian thảo luận, Hội đồng nhất trí kết quả:

Số lượng sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp : 06 Sinh viên

Số lượng Sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp: 0 Sinh viên

Danh sách cụ thể như sau:

STT Mã SV Họ tên Ngành
01 1654010008 Dương Ngọc Nam Quản trị kinh doanh
02 1654010005 Vừ Thị May Quản trị kinh doanh
03 1654010002 Phạm Anh Dũng Quản trị kinh doanh
04 1654030004 Lê Thanh Ngọc Kế toán
05 1654030002 Trần Khánh Linh Kế toán
06 13DKT001 Lê Lan Nhi Kế toán

Hội đồng thống nhất dựa theo kết quả trên nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để trao bằng tốt nghiệp cho 06 sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh khóa K12 đã đạt đủ điều kiện tốt nghiệp.

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media