Truyền cảm hứng, tạo động lực lòng yêu nước, tất cả vì sự nghiệp giáo dục cao cả - Đại học Quốc tế Bắc Hà

Truyền cảm hứng, tạo động lực lòng yêu nước, tất cả vì sự nghiệp giáo dục cao cả

Rate this post

Sinh viên là tương lai của Tổ quốc, là lực lượng tiếp nối sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ thông tin trên mạng xã hội, việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho sinh viên liên quan mật thiết đến sự thành bại của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; do đó cần có những giải pháp để tăng cường hiệu quả của việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho sinh viên.

Chủ nghĩa yêu nước là một truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, là nhân tố quan trọng tác động đến đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam, là cơ sở vững chắc gắn kết khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trên suốt cuộc hành trình dựng nước và giữ nước. Tiếp nối truyền thống hào hùng đó, lớp lớp thế hệ phụ nữ Việt Nam trải qua các thời kỳ từ Đinh, Lê, Lý, Trần… cho tới thời đại Hồ Chí Minh tiếp tục cống hiến, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ thực tiễn cuộc sống và chiến đấu, đã hình thành nên những phẩm chất, đức tính quý báu rất riêng của người phụ nữ Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát qua 8 chữ vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Mỗi thời đại, môi trường kinh tế – xã hội, chính trị, văn hóa khác nhau, phẩm chất yêu nước cũng có sự chuyển đổi nội dung. Giáo dục chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới, xét cho cùng là nhằm xây dựng con người Việt Nam thấm sâu chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Lòng yêu nước của con người Việt Nam hôm nay được biểu hiện ở lòng tự hào, tự tôn, tự trọng dân tộc sâu sắc; có hoài bão, khát vọng, ý chí thực hiện “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, văn minh”; đồng thời, sẵn sàng làm việc vì dân, vì nước, đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, lạc hâu. Yêu nước gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Ở Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà, hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước cho sinh viên trong trường luôn được nhà trường đề cao. Thông qua rất nhiều hoạt đông thực tế như: Tham quan Khu Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Tham quan Khu di tích Đá Chông K9,…giúp các bạn được ôn lại những kiến thức về lịch sử dân tộc mà có thể đã bị mai một trong các bạn. Từ đó giúp cho các bạn có thể hình dung được bức tranh toàn cảnh về quá khứ một cách khách quan, sống động, về truyền thống đấu tranh bất khuất trong dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam anh hùng, truyền thống nhân đạo sâu sắc và rất nhiều những truyền thống, giá trị cao đẹp khác của dân tộc Việt Nam.

Thực tế, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống đạo đức và lối sống cho sinh viên hiện nay không chỉ dừng lại ở các chương, điều trong sách vở mà quan trọng là phải giáo dục bằng chiều sâu lịch sử, những truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc, bằng những tấm gương yêu nước tiêu biểu, những việc làm có ý nghĩa.

Nam sinh Cao Minh Thủy – Đại diện sinh viên Nhà trường chia sẻ: “Sau khi tham quan di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, tôi vô cùng xúc động và tự hào về tinh thần chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của các chiến sĩ cộng sản. Trong điều kiện bị giam cầm, tù đày khắc nghiệt, tra tấn về cả tinh thần và vật chất, các chiến sĩ cách mạng vẫn không ngừng đấu tranh, để chúng tôi thế hệ con cháu hôm nay có được ngày độc lập, thấy được giá trị của tự do và hòa bình”.

Trong bối cảnh đất nước không còn chiến tranh, hòa bình như hiện nay thì đối với các bạn sinh viên lòng yêu nước còn được thể hiện bằng kết quả học tập và rèn luyện của các bạn. Lòng yêu nước còn thể hiện ở những hành động “sống đẹp, sống có ích” như hiến máu cứu người, nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất, tham gia giao thông có văn hóa, gương mẫu chấp hành pháp luật, tôn trọng nét đẹp văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết cộng đồng, tình nguyện xung phong về làm việc tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, xây dựng các công trình thanh niên vì cuộc sống cộng đồng…

Tin rằng, với trí tuệ và bản lĩnh của người Việt Nam, sinh viên của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung sẽ tiếp bước truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất mà các vị nữ anh hùng dân tộc để lại. Phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đem lại vinh quang cho Tổ quốc.

© COPYRIGHT 2023 Trường ĐHQT Bắc Hà - Thiết kế bởi ECS Media